Site icon Jonas Nilsson Konstnär

Skisser

Sävsångare, skiss

– ”När jag målar i fält är en del av problematiken att hinna ta till sig det som händer runt omkring mig. Ibland upplever jag att allt sker i en rasande takt framför mig, ljuset skiftar och fåglar går in och ur spännande miljöer. Det är en omöjlig kamp jag för. Intrycken staplas på varandra innan de ett i taget lämnar mitt aktiva minne och försvinner. Kvar finns endast fragmenten jag tecknat i min skissbok.”

 

Exit mobile version