Site icon Jonas Nilsson Konstnär

Akvareller

"Efter jakten" Pilgrimsfalk

Stilen är impressionistisk och särskilt i akvarellerna kan man hitta rent abstrakta miljöer som harmonierar med de mer detaljerade fåglarna och djuren. Jonas hittar visserligen de flesta idéerna till sina bilder i sin närmiljö i Uppsala, men han företar sig även många resor över hela landet för att studera olika miljöer.

 

Exit mobile version