Site icon Jonas Nilsson Konstnär

Biografi

Mindre strandpipare, skiss

Redan i unga år var måleriet centralt i Jonas Nilssons liv. Född i en mycket naturintresserad familj fick Jonas tillfällen att följa med föräldrarna på deras naturutflykter och inte sällan så fanns ett teckningsblock med när han, oftast placerad på någon stubbe eller sten, satt och tecknade medan föräldrarna plockade bär och svamp.

Buskskvätta i skissblocket

Att det skulle bli naturmåleri som kom att dominera uppväxten var tydligt ganska tidigt. Vid femton års ålder fick Jonas chansen att vara med på sin första konstutställning, tillsammans med en grupp etablerade konstnärer, på galleri Dombron i Uppsala. Alla den unga konstnärens målningar såldes och en seriös satsning på konsten inleddes. Vid arton års ålder kunde Jonas Nilsson försörja sig på måleriet, få konstnärer förunnat särskilt i den åldern. Efter ett år i lumpen breddade Jonas sitt måleri vid Konstskolan i Stockholm där han fick utbilda sig i tekniker som han inte prövat på tidigare, ett nyttigt år för en konstnär som dittills varit helt autodidakt. Teknikerna som Jonas använder i naturmåleriet är både olja och akvarell. Akvarellen räknar han som sin grund då hans mamma introducerat honom för den redan som tolvåring.

En lång rad utställningar följde efter åren i konstskolan på en mängd platser i Sverige. 1992 blev Jonas antagen till ”Birds in art” för första gången som tjugotvååring, den dittills yngsta på den prestigefyllda utställningen i USA. Tillsammans med ”Birds in art” ställde Jonas dessutom ut sin bild ”Väktaren” av en duvhök på ett antal museum runt om i USA samt på Sotesu gallery i Tokyo.

Jonas stil är impressionistisk och särskilt i akvarellerna kan man hitta rent abstrakta miljöer som harmonierar med de mer detaljerade fåglarna och djuren. Direkta studier i fält är ett måste om man vill lyckas som naturmålare och Jonas ägnar mycket tid till de anatomiska studierna. Jonas hittar visserligen de flesta idéerna till sina bilder i sin närmiljö i Uppsala, men han företar sig även många resor över hela landet för att studera olika miljöer. Öland och det öländska fågellivet är dock en av favoritplatserna dit han ständigt återvänder för att hitta inspiration. Fåglar och djur utgör huvuddelen av bilderna, men även insekter, blommor och rena landskapsskildringar kännetecknar hans måleri. Med åren har Jonas måleri dragit åt starkare färger och ett mer kraftfullt konstnärligt uttryck, vilket är särskilt märkbart i hans oljemålningar. I akvarellerna har han strävat mer mot att reducera miljöerna och låta akvarellfärgen få ett friare spelrum, medan han i de oftast större oljemålningarna ägnar mycket tid till att återge miljöerna som omger fåglarna och djuren. Han tillhör idag den lilla skaran naturmålare som helt försörjer sig på måleriet och under 2015 påbörjades arbetet med den första boken, Vadarland, som blev klar i slutet av 2016. I samband med detta inleddes även ett samarbete med Åmells fine art i Stockholm där flera utställningar är planerade.

För Jonas är naturen och naturmåleriet inte ett arbete utan ett livslångt intresse och det återspeglas tydligt i hans bilder. Passionen för att återge fåglar, djur, insekter, blommor och landskap är stark och Jonas Nilsson strävar ständigt att förfina sitt uttryck och stil. Han tillhör idag våra allra främsta naturmålare och lär så göra för en lång tid framöver.

Exit mobile version